Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak wykonać drenaż?

Oferowane przez nas w woj. mazowieckim oczyszczalnie biologiczne oczyszczają ścieki w takim stopniu, że można je odprowadzać bezpośrednio do gleby. Jeżeli grunt jest bardzo chłonny, a poziom wód gruntowych niski, odprowadzanie oczyszczonego ścieku jest ułatwione. W trudniejszych warunkach glebowych należy zadbać o wykonanie drenażu, który umożliwi rozprowadzenie oczyszczonych ścieków.

Czego potrzeba do drenażu w oczyszczalni?
Do realizacji drenażu niezbędne są rury drenarskie oraz przepuszczalne kruszywo. Jakość kruszywa może być różna – w spodniej warstwie możemy użyć żwiru lub piasku, a w części stycznej z rurą drenarską najlepiej wykorzystać drobny kamień, który zapewni nam dobrą chłonność, jednocześnie chroniąc rury drenarskie przed zamulaniem.

Komentarze zostały zablokowane.